למתקשרים מחו''ל: 97239011735+

נשנה לטובה
נשנה לטובה
מה זה משנה? נשנה לטובה! בכל רגע יש לנו אפשרות לשנות. כל השנה. אם נחשוב אחרת, נפעל אחרת, נשנה במעט את המחשבה מ-'אני' ל'אנחנו', מ'בשבילי' ל'בשביל' האחר, כבר עשינו המון.
"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" אמר מהטמה גנדי. איזה שינוי אתם רוצים לחולל עבור הקרובים לכם? בין המסרים שבסדרה :שנתחבר, שנכבד, שנאמין, שנבין, שנתפרס, שנרוויח, שנאהב, שנראה, שנגיע, שנתמיד, שנצליח, שנבריא. 
מידע נוסף